Application Portal

PhD in Earth Sciences (Autumn 2024)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 284996 Sibaji Das May 21, 2024, 10 a.m.
2 285167 Sunny Pal May 21, 2024, 10 a.m.
3 285221 Puneet Prakash May 21, 2024, 10 a.m.
4 285298 Harddik Abhinandan May 21, 2024, 10 a.m.
5 285505 Anindita Chandra May 21, 2024, 10 a.m.
6 285628 Srijita Biswas May 21, 2024, 10 a.m.
7 285823 Aditi Singh Gautam May 21, 2024, 10 a.m.
8 285844 Sethulakshmi M J May 21, 2024, 10 a.m.
9 285870 Bijay Kumar Nayak May 21, 2024, 10 a.m.
10 286224 Jay Karmakar May 21, 2024, 10 a.m.
11 286441 Mrinmoy Tamuli May 21, 2024, 10 a.m.
12 286825 Arghya Sen May 21, 2024, 10 a.m.
13 287012 Sagar Behera May 21, 2024, 10 a.m.
14 287088 Subhasish Mukherjee May 21, 2024, 10 a.m.
15 287155 Sweta Sethi May 21, 2024, 10 a.m.
16 287764 Shubham Keshri May 21, 2024, 10 a.m.
17 288086 Vankudoth Anil May 21, 2024, 10 a.m.
18 288318 Sreehari S V May 21, 2024, 10 a.m.
19 288438 Anand Kumar Prajapati May 21, 2024, 10 a.m.
20 288446 Vikash Kumar May 21, 2024, 10 a.m.
21 288751 Bismay Das May 21, 2024, 10 a.m.
22 288771 Pritam Singh May 21, 2024, 10 a.m.
23 288899 Shubhajit Behera May 21, 2024, 10 a.m.
24 289574 Ashutosh Kumar Mohanta May 21, 2024, 10 a.m.
25 290151 Chiranjeeb Das May 21, 2024, 10 a.m.
26 290244 Rudra Narayan Samantaray May 21, 2024, 10 a.m.
27 290548 Debabrata Sahu May 21, 2024, 10 a.m.
28 290676 Ashutosh Mishra May 21, 2024, 10 a.m.
29 290745 Naveena Ashmi K R May 21, 2024, 10 a.m.
30 290819 Pallavi Tripathy May 21, 2024, 10 a.m.
31 290829 Priyom Priyadorshini Gogoi May 21, 2024, 10 a.m.
32 290913 Shishir Kumar Sahoo May 21, 2024, 10 a.m.
33 290937 Abdul Muttalib May 21, 2024, 10 a.m.
34 290954 Rajat Patel May 21, 2024, 10 a.m.
35 290986 Gunjan Bisht May 21, 2024, 10 a.m.
36 291009 Sampriti Dutta May 21, 2024, 10 a.m.
37 291128 Tanmay Kishor Joshi May 21, 2024, 10 a.m.
38 291129 Ravindra Kumar Yadav May 21, 2024, 10 a.m.
39 291212 Priyanka May 21, 2024, 10 a.m.
40 291279 Pragati Singh May 21, 2024, 10 a.m.
41 291350 Prabhu Prasad Mandal May 21, 2024, 10 a.m.
42 291351 Saumya Tiwari May 21, 2024, 10 a.m.
43 291579 Santanu Maity May 21, 2024, 10 a.m.
44 291608 Shadab Hussain May 21, 2024, 10 a.m.
45 291656 Surajit Saha May 21, 2024, 10 a.m.

2024 © IISER Kolkata