Application Portal

PhD in Earth Sciences (Autumn 2023)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 276528 Amar Deep Xalxo May 23, 2023, 9:30 a.m.
2 276693 Debasish Borah May 23, 2023, 9:30 a.m.
3 276816 Pankaj Kumar May 23, 2023, 9:30 a.m.
4 276855 Bhanu Pratap Singh Bisht May 23, 2023, 9:30 a.m.
5 277113 Abir Banerjee May 23, 2023, 9:30 a.m.
6 277361 Deepak Kumar May 23, 2023, 9:30 a.m.
7 277391 Kanika Mahato May 23, 2023, 9:30 a.m.
8 277443 Basir Ali Karikar May 23, 2023, 9:30 a.m.
9 277547 Babita Kumari May 23, 2023, 9:30 a.m.
10 277616 Satendra Kumar Gupta May 23, 2023, 9:30 a.m.
11 277617 Anagha K H May 23, 2023, 9:30 a.m.
12 277662 Sayani Chatterjee May 23, 2023, 9:30 a.m.
13 277747 Anilabha Kayal May 23, 2023, 9:30 a.m.
14 277796 Arun Kumar Singh Kushwaha May 23, 2023, 9:30 a.m.
15 278202 Jayaprakash Naik Ramavath May 23, 2023, 9:30 a.m.
16 278414 Ayush Mishra May 23, 2023, 9:30 a.m.
17 278859 Lovish Raheja May 23, 2023, 9:30 a.m.
18 279112 Pritam Show May 23, 2023, 9:30 a.m.
19 279255 Kajal Kumari May 23, 2023, 9:30 a.m.
20 279397 Archisman Chowdhury May 23, 2023, 9:30 a.m.
21 279568 Suryapriya S May 23, 2023, 9:30 a.m.
22 279620 Deoyani Shelke May 23, 2023, 9:30 a.m.
23 279626 Sagnik Jha May 23, 2023, 9:30 a.m.
24 279733 Sakshi Mishra May 23, 2023, 9:30 a.m.

2023 © IISER Kolkata