Application Portal

PhD in Earth Sciences (Autumn 2022)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 269387 Madhu Kumari May 30, 2022, 10 a.m.
2 269924 Chhabileshwar Mourya May 30, 2022, 10 a.m.
3 269993 Shanthosh S May 30, 2022, 10 a.m.
4 270175 Adarsh Shukla May 30, 2022, 10 a.m.
5 270310 Alvia Begum May 30, 2022, 10 a.m.
6 270371 Gyan Prakash Tripathi May 30, 2022, 10 a.m.
7 271256 Shruti Mandal May 30, 2022, 10 a.m.
8 271353 Suddhajit Bishayee May 30, 2022, 10 a.m.
9 272069 Soubhik Bhattacharya May 30, 2022, 10 a.m.
10 272524 Amit Bajpai May 30, 2022, 10 a.m.
11 272563 Somnath Adak May 30, 2022, 10 a.m.
12 273045 Dipika Bhoi May 30, 2022, 10 a.m.
13 273113 Namrata Anand May 30, 2022, 10 a.m.
14 273210 Maitreyee Sinha May 30, 2022, 10 a.m.
15 273274 Anushka Mishra May 30, 2022, 10 a.m.
16 273297 Amresh Bharati May 30, 2022, 10 a.m.

2022 © IISER Kolkata