Application Portal

PhD in Earth Sciences (Spring 2021)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 257084 Vikas Sonkar Nov. 30, 2020, 10 a.m.
2 257099 Neha Sharma Nov. 30, 2020, 10 a.m.
3 257119 Shakti Prasad Dash Nov. 30, 2020, 10 a.m.
4 257140 Vijay Jain Nov. 30, 2020, 10 a.m.
5 257189 Ambrish Kumar Pandey Nov. 30, 2020, 10 a.m.
6 257190 Rakesh Kumar Panda Nov. 30, 2020, 10 a.m.
7 257227 Parikshita Pradhan Nov. 30, 2020, 10 a.m.
8 257241 Ramakant Mishra Nov. 30, 2020, 10 a.m.
9 257280 Ayush Joshi Nov. 30, 2020, 10 a.m.
10 257293 Umakant Chaudhari Nov. 30, 2020, 10 a.m.
11 257308 Ammu J K Nov. 30, 2020, 10 a.m.
12 257352 Rema Vaishali . M Nov. 30, 2020, 10 a.m.
13 257377 Mohd Iqbal Nov. 30, 2020, 10 a.m.
14 257579 Faraz Adil Nov. 30, 2020, 10 a.m.
15 257658 Aaheri Karmakar Nov. 30, 2020, 10 a.m.
16 257744 Rishabh Sharma Nov. 30, 2020, 10 a.m.
17 257763 Lalminthang Kilong Nov. 30, 2020, 10 a.m.
18 257770 Amit Bera Nov. 30, 2020, 10 a.m.
19 257822 Ashutosh Kumar Nov. 30, 2020, 10 a.m.
20 257833 Suraj Kumar Nov. 30, 2020, 10 a.m.
21 257849 Prateek Sharma Nov. 30, 2020, 10 a.m.
22 258014 Anuj Raj Singh Nov. 30, 2020, 10 a.m.
23 258049 Gaurav Tiwari Nov. 30, 2020, 10 a.m.
24 258069 Anushree Sinha Nov. 30, 2020, 10 a.m.
25 258083 Masarul Islam Nov. 30, 2020, 10 a.m.

2020 © IISER Kolkata