Application Portal

PhD in Earth Sciences (Autumn 2021)

List of Selected Applicants for the Interview
PGAC-DES has decided to postpone the interview of PhD applicants due to supercyclone hitting West Bengal and Odisha by tomorrow. The interview is now scheduled on 2nd June.Sl. No.Application NoName
1 258460 Ria Kar
2 258475 Koustav Banerjee
3 258541 Akash Maitra
4 258600 Debasmita Behera
5 258729 Suchitra Mitra
6 258803 Anusuya Mohanta
7 258809 Pawan Patidar
8 258883 Mukesh Kumar
9 258954 Abhishek Biswas
10 258977 Shreya Maurya
11 259066 Sandip Mistry
12 259129 Rahul Katre
13 259138 Vaibhav Pandey
14 259279 Rakesh Kumar Parida
15 259281 Saikat Kumar Misra
16 259302 Ashmita Patro
17 259303 Mariya Johnson
18 259344 Vidushi
19 259506 Upasana Raut
20 259556 Akash Pal
21 259578 Pradyut Phukon
22 259738 Abhishek Mandal
23 259804 Nibedita Bhattacharjee
24 259932 Vishal Kumar
25 259942 Prativa Mallick
26 260015 Ramen Patra
27 260165 Arpita Sahoo
28 260215 Aatreyee Saha
29 260220 Ananya Singh
30 260553 Sacchidananda Das
31 260864 Priyanka Pandit
32 261195 Latifa Haque
33 261224 Susmita Sarkar
34 261250 Arindom Gogoi
35 261346 Faraz Adil
36 261353 Vandana
37 261364 Bhanu Priya
38 261387 Ragini Kumari
39 261456 Rahul Pawar
40 261611 Abhishek Kumar Yadav
41 261639 Aditya Jasraj Mohanty
42 261820 Rahul Sen
43 262150 Rahul Kumar Agrawal
44 262197 Rahul Verma
45 262353 Subhojit Roy
46 262376 Udita Das
47 262411 Nadeem Parvez
48 262442 Jayant Karwadiya
49 262451 Gaurav Tiwari
50 262471 Rabindra Kumar Patel
51 262500 Manish Bisht
52 262501 Vijayraj Singh
53 262529 Sonam Kumari
54 262550 Samyak Pradhan
55 262572 Arvind Saroj
56 262603 S Phalneihat Haokip
57 262647 Swastik Pathak
58 262782 Vijay Kumar Mishra
59 262848 Akshita Kanwar
60 262876 Varsha Singh
61 262925 Aishwarya Bhattacharya

2021 © IISER Kolkata