Application Portal

PhD in Earth Sciences (Spring 2020)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 251089 Somnath Majumder Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
2 251095 Sonal Tiwari Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
3 251138 Sabyasachi Mondal Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
4 251166 Manohar Kumar Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
5 251176 Vaishanavi Chauhan Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
6 251183 Ankita Anand Singh Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
7 251493 Ashmita Patro Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
8 251570 Rohit Kumar Singh Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
9 251594 Rabindranath Mondal Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
10 251683 Gyan Prakash Tiwari Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
11 251722 Mohammad Irfan Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
12 251747 Zahid Ahmad Ganie Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
13 251788 Banashree Sarma Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
14 251900 Kanchan Prasad Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
15 251928 Rajni Chaudhary Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
16 251963 Bipadtaran Khan Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
17 251966 Shibashis Guru Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
18 252087 Saptarshi Ghosh Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
19 252104 Sudipto Bhowmik Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
20 252108 Asif Maqbool Khan Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
21 252109 Amar Prem Chaurasia Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
22 252129 Mithu Mondal Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
23 252163 Sumana Mandal Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
24 252201 Sourav Priyam Adhya Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
25 252318 Rahul Verma Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
26 252354 Pragnya Priyadarsini Pradhan Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
27 252377 Anuj Raj Singh Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.
28 252432 Pritha Makur Nov. 19, 2019, 10:30 a.m.

2019 © IISER Kolkata