Application Portal

PhD in Chemical Sciences through Research Partnership Program(Autumn 23)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 276455 Faijan May 24, 2023, 9 a.m.
2 276471 Subham Gupta May 24, 2023, 9 a.m.
3 276922 Ipsita Das May 24, 2023, 9 a.m.
4 277220 Payel Mukherjee May 24, 2023, 9 a.m.
5 277434 Dipayan Ghosh May 24, 2023, 9 a.m.
6 277721 Arnab Roy May 24, 2023, 9 a.m.
7 277732 Biplop Jyoti Hazarika May 24, 2023, 9 a.m.
8 277807 Ashwani P V May 24, 2023, 9 a.m.
9 277847 Mainak Dey May 24, 2023, 9 a.m.
10 277861 Itu Pandey May 24, 2023, 9 a.m.
11 277929 Dibya Prakash Biswal May 24, 2023, 9 a.m.
12 278166 Aishwarya Sinha May 24, 2023, 9 a.m.
13 278639 Sharmistha Chatterjee May 24, 2023, 9 a.m.
14 278666 Debojyoti Kundu May 24, 2023, 9 a.m.
15 278839 Lekshmi R Nair May 24, 2023, 9 a.m.
16 279240 Saumik Sarkar May 24, 2023, 9 a.m.
17 279337 Payel Nandi May 24, 2023, 9 a.m.
18 279430 Deepakyadav May 24, 2023, 9 a.m.
19 279465 Antara Panja May 24, 2023, 9 a.m.
20 279670 Oindrila Mondal May 24, 2023, 9 a.m.
21 279713 Santanu Pal May 24, 2023, 9 a.m.
22 279752 Pallabi Mondal May 24, 2023, 9 a.m.
23 279763 Anisha Khatun May 24, 2023, 9 a.m.
24 279765 S Iniyan May 24, 2023, 9 a.m.

2023 © IISER Kolkata