Application Portal

PhD in Chemical Sciences (Autumn 2022)

List of Selected Applicants for the Offered Position

Sl. No.Application NoName
1 269343 Partha Pratim Deka
2 269368 Joy Das
3 269392 Animesh Ghosh
4 269409 Pooja Singh
5 269572 Ankita Shome
6 269573 Debabrata Mondal
7 269579 Mridusmita Nath
8 269623 Somnath Ghosh
9 269666 Arindam Basak
10 269679 Dibyamanjaree Samant
11 269695 Subrata Das
12 269708 Gaurav
13 269712 Gopal Chakrabortty
14 269773 Amar Sain
15 269777 Pradip Pal
16 269779 Akash Dutta
17 269845 Swikriti Daw
18 269856 G Ramesh
19 269863 Saleem Hafeez
20 269896 Hiranmoy Pal
21 269899 Srijan Sen Gupta
22 269925 Anindita Dey
23 270061 Mukesh Sasmal
24 270180 Sk Samsul Ghaus
25 270242 Nilanjana Biswas
26 270306 Nripen Khilari
27 270314 Piyasi Garai
28 270361 Alok Mahato
29 270384 Rajan Yadav
30 270402 Ankita Biswaa
31 270461 Sayan Bhattacharjee
32 270564 Priya Bhandari
33 270623 Devojyoti Sadhukhan
34 270746 Rikta Salui
35 270783 Raj Kamal Sahoo
36 270835 Aritri Saha
37 270866 Satendra Kumar
38 270903 Kumar Gaurav
39 271042 Moumita Chowdhury
40 271078 Ankita Mondal
41 271223 Arnab Roy
42 271276 Meshram Sunil Balkrushna
43 271283 Nikhil Swain
44 271312 Mohd Anas
45 271341 Sajal Kar
46 271395 Pranay Mandal
47 271426 Paraskar Anil Rajendra
48 271487 Diku Raj Deka
49 271539 Sanjeev Kumar
50 271545 Shiladitya Roy
51 271585 Amrita Maity
52 271709 Shashi Shekhar Sahoo
53 271762 Angshuman Palai
54 271792 Sangam Jha
55 271856 Abhishek Mondal
56 271921 Oindrila Adhikari
57 271944 Kusum
58 271961 Rohan Bag
59 271992 Priyam Guha
60 272523 Kishalay Biswas
61 272714 Jogendrananda Barik
62 272844 Puja Garai
63 272869 Arijit Murmu
64 272896 Diya Raveendran
65 272936 L Prakash
66 272987 Sourav Mandal
67 273160 Bhaskar Ganguly
68 273229 Khokan Manna
69 273252 Priyanka Bharti
70 273270 Tiyasha Biswas
71 273315 Kingshuk Das
72 273328 Rabin Kumar Poria

2022 © IISER Kolkata