Application Portal

PhD in Chemical Sciences (Spring 2021)

List of Selected Applicants for the Offered Position

Sl. No.Application NoName
1 257082 Samim Sahaji
2 257083 Niku Moni Das
3 257085 Raj Roy
4 257089 Pallab Nandi
5 257097 Sayan Ghosh
6 257100 Saurav Ghosh
7 257105 Kangkan Pradhan
8 257113 Shippy Jaiswal
9 257132 Sukanta Saha
10 257149 Sangita Rajwar
11 257155 Arnab Dutta
12 257164 Praval Pratap Singh
13 257167 Sandip Manna
14 257173 Kshitiz Verma
15 257191 Sourav Nandi
16 257224 Somenath Mahato
17 257254 Zahid Ahmad
18 257289 Satya Ranjan Sahoo
19 257314 Koushik Makhal
20 257328 Rohan Dey
21 257337 Dipan Das
22 257390 Subham Das
23 257395 Chiranjit Mahato
24 257402 Suvamoy Malik
25 257422 Avijit Mainan
26 257430 Sariful Molla
27 257445 Supriya Halder
28 257580 Avishek Roy
29 257661 Syed Ramizul Kabir
30 257694 Sayan Halder
31 257776 Arkapriya Das
32 258012 Sourav Kumar Panda
33 258043 Ajeet Kumar Rama
34 258045 Parinita Singha Mahapatra
35 258062 Anushree Sinha

2021 © IISER Kolkata