Application Portal

PhD in Chemical Sciences (Spring 2021)

List of Selected Applicants for the Interview

Online interview will be held on 24th Nov 2020

Sl. No.Application NoName
1 257082 Samim Sahaji
2 257083 Niku Moni Das
3 257085 Raj Roy
4 257089 Pallab Nandi
5 257097 Sayan Ghosh
6 257100 Saurav Ghosh
7 257104 Anannya Banerjee
8 257105 Kangkan Pradhan
9 257107 Subhankar Maity
10 257113 Shippy Jaiswal
11 257116 Anurag Verma
12 257132 Sukanta Saha
13 257149 Sangita Rajwar
14 257155 Arnab Dutta
15 257164 Praval Pratap Singh
16 257167 Sandip Manna
17 257173 Kshitiz Verma
18 257191 Sourav Nandi
19 257209 Smrutirekha Sahoo
20 257214 Brij Kumar Shah
21 257224 Somenath Mahato
22 257237 Pintu Purkait
23 257254 Zahid Ahmad
24 257268 Buchanelli Rachireddy
25 257273 Thinles Dolkar
26 257289 Satya Ranjan Sahoo
27 257313 Amit Kumar Verma
28 257314 Koushik Makhal
29 257317 Akhilesh Kumar
30 257320 Sourav Bag
31 257328 Rohan Dey
32 257337 Dipan Das
33 257386 Kaushik Seal
34 257389 Anavadya. K. J
35 257390 Subham Das
36 257394 Aishi Mitra
37 257395 Chiranjit Mahato
38 257402 Suvamoy Malik
39 257420 Amit Nagar
40 257422 Avijit Mainan
41 257430 Sariful Molla
42 257440 Subha Biswas
43 257445 Supriya Halder
44 257534 Lipika Priyadarsani Rout
45 257580 Avishek Roy
46 257583 Pallavi Barman
47 257661 Syed Ramizul Kabir
48 257694 Sayan Halder
49 257702 Sovana Maity
50 257750 Binita Patra
51 257764 Shifali Dutt
52 257776 Arkapriya Das
53 257778 Amit Kumar Yadav
54 257847 Palash Ghosh
55 257879 Kiran Kumar Sutar
56 257924 Goutam Sinha
57 257940 Chitra Meena
58 257953 Indrani Chakraborti
59 257987 Supongsenla
60 258006 Anurag Verma
61 258012 Sourav Kumar Panda
62 258017 Vinita Satwani
63 258040 Chitra Meena
64 258043 Ajeet Kumar Rama
65 258045 Parinita Singha Mahapatra
66 258062 Anushree Sinha
67 258081 Chitra Meena
68 258088 Subhradeep Ghosh

2020 © IISER Kolkata