Application Portal

PhD in Biological Sciences (Autumn 2020)

List of Selected Applicants for the Offered Position

Sl. No.Application NoName
1 252656 Aishwarya Banerjee
2 252681 Ankit Banik
3 252781 Kore Shivshankar Mallappa
4 252791 Aritra Dutta
5 252839 Debina Bhattacharyya
6 252840 Srija Roy
7 252849 Aparna Varma
8 252850 Nirupama Saini
9 252873 Urmila Netter
10 252910 Md Wamique Hossain
11 252916 Monjuri Hembram
12 252983 Sameekshya Satapathy
13 253016 Rahna A
14 253038 R. Aishwarya Bhuvaneshwari
15 253158 Aastha Baliyan
16 253195 Sayan Acharjee
17 253369 Soumee Sengupta
18 253379 Namra
19 253413 Pragya Bandyopadhyay
20 253475 Sharon Mary Jose
21 253636 Sakshi Dewasthale
22 253678 Soura Chakraborty
23 254123 Souvik Karmakar
24 254127 Akanksha Saxena
25 254421 Dashleen Kaur
26 254434 Prithviraj Uttarasili
27 254573 Ashima Rizvi
28 254577 Neha
29 256099 Aditi Konar
30 256292 Mani Gupta
31 256337 Avik Pathak
32 256730 Rajat Saini
33 256834 Nilanjan Ghosh Dastidar
34 256836 Grishma Kasle
35 256848 Srishti Priya

2020 © IISER Kolkata