Application Portal

PhD in Space Sciences(CESSI)(Autumn 2024)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 285372 Aruna Mishra May 22, 2024, 9:30 a.m.
2 285643 Gudala Vinay May 22, 2024, 9:30 a.m.
3 286121 Mithun Patra May 24, 2024, 9:30 a.m.
4 286887 Rajdeep Nandi May 24, 2024, 9:30 a.m.
5 286897 Megha Tomer May 22, 2024, 9:30 a.m.
6 288247 Akhil Sharma May 24, 2024, 9:30 a.m.
7 288317 Suptotthita Ghosh May 24, 2024, 9:30 a.m.
8 288706 Mansi May 24, 2024, 9:30 a.m.
9 289213 Utkarsh Sharma May 22, 2024, 9:30 a.m.
10 289249 Surabhi Chandra May 22, 2024, 9:30 a.m.
11 289842 Arghyadip Baidya May 22, 2024, 9:30 a.m.
12 289900 Saurao Madhukar Upare May 22, 2024, 9:30 a.m.
13 290166 Kala G Pradeep May 22, 2024, 9:30 a.m.
14 290222 Nila Kantha Mahanta May 24, 2024, 9:30 a.m.
15 290297 Ankita Khanra May 24, 2024, 9:30 a.m.
16 290437 Soumyadip Maity May 24, 2024, 9:30 a.m.
17 291016 Snehasish Saha May 22, 2024, 9:30 a.m.
18 291154 Devika B Kumar May 22, 2024, 9:30 a.m.
19 291307 Sujoy Nayak May 22, 2024, 9:30 a.m.
20 291379 Suchandra Ray May 22, 2024, 9:30 a.m.
21 291430 Shahebaj Hasan Shaikh May 22, 2024, 9:30 a.m.
22 291575 Anurag Paul May 24, 2024, 9:30 a.m.

2024 © IISER Kolkata