Application Portal

PhD in Space Sciences(CESSI)(Autumn 2022)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 270427 Rishi C May 25, 2022, 9:30 a.m.
2 270748 Tamanna Singh May 25, 2022, 9:30 a.m.
3 271011 Sawan May 25, 2022, 9:30 a.m.
4 271457 Adesh Kumar May 25, 2022, 9:30 a.m.
5 271470 Priyansh Jaswal May 25, 2022, 9:30 a.m.
6 271559 Ashish Yadav May 25, 2022, 9:30 a.m.
7 271656 Writabrata Sengupta May 25, 2022, 9:30 a.m.
8 271860 Mirashi Atharva Hemant Gayatri May 25, 2022, 9:30 a.m.
9 272402 Manish Kumar May 25, 2022, 9:30 a.m.
10 272706 Aakash Kumar May 25, 2022, 9:30 a.m.
11 273094 Palash Makumuria May 25, 2022, 9:30 a.m.
12 273159 Soumyadip Ghosh May 25, 2022, 9:30 a.m.
13 273167 Gami Sarjeeta Kalubhai May 25, 2022, 9:30 a.m.
14 273181 Rajiv Kumar May 25, 2022, 9:30 a.m.

2022 © IISER Kolkata