Application Portal

PhD in Computational and Data Sciences (Autumn 2021)

List of Selected Applicants for the Interview

Sl. No.Application NoName Interview Reporting Date & Time
1 258618 Dipanjana De May 20, 2021, 9 a.m.
2 259249 Gaurav Kumar Gupta May 20, 2021, 2:30 p.m.
3 259336 Payal Karmakar May 20, 2021, 9:30 a.m.
4 259360 Arnab Dey May 20, 2021, 3 p.m.
5 259380 Swarna Panthi May 20, 2021, 11 a.m.
6 259484 Tirthankar Sengupta May 21, 2021, 9:30 a.m.
7 259688 Goli Nageswararao May 20, 2021, 11:30 a.m.
8 260453 Avijit Maity May 21, 2021, 10 a.m.
9 260609 Atal Behari Sinha May 20, 2021, 2 p.m.
10 260668 Subham Bhattacharjee May 21, 2021, 10:30 a.m.
11 261421 Alokendu Mazumder May 21, 2021, 11 a.m.
12 261589 Sasmita Pandey May 20, 2021, 10 a.m.
13 261614 Kamal May 20, 2021, 3:30 p.m.
14 262393 Chandan Ramani May 20, 2021, 10:30 a.m.
15 262522 Shilpi Kumari May 20, 2021, 4 p.m.
16 262575 Sudhansu Ranjan Dwibedi May 21, 2021, 9 a.m.
17 262816 Anu Rao May 20, 2021, 4:30 p.m.

2021 © IISER Kolkata