JEE Candidates selected for IISER Kolkata

App No. Name
127147 Abhijit Behera
127220 Rohan Pagar
127318 Harshal Chandrashekhar Kulkarni
127370 Arpan Saha
128528 Prajwal Nagle
129144 Valaboju Venkatesh
129352 Rumman Neshat
129369 Natesh Aravind S
129842 Poornima Kadukuntla
130058 Brijesh Bharti
130502 Neel Atul Shah
130512 Pritthijit Nath
130520 Divyanshu Kumar
130546 Atharva N. Jadhav
130550 Kuldeep Kumar
130598 Disha Baidya
130607 Sayan Saha
130622 Hemdeep Tirumalasetti
130669 Ritesh Kumar
130673 Deepak Verma
130678 Pranav Sood
130681 Tharun Chand P
130785 Sourav Rudra
130808 Rohit Kumar
130826 Kumar Agendra
130876 Sai Goutham Pydi
130933 Debabrata Malik
130938 Bhushanam Saiteja
131021 K Maitraeyan
131033 Mainak Baidya
131047 Gaurav Verma
131080 Ayan Naskar
131152 Arko Sarkar
131209 Ashique T
131226 Kalyani Kumari
131228 Harsh Kumar
131502 Sudip Mandal
131717 Abhay Kumar
131769 Ramswroop Ishram
131931 Shubham Singh Parte
131933 Binayak Parida
132119 Kuncha Chennika Wangmai
132145 Priyanshu Raj Mall
132153 Yash Raj
132202 Akhilesh Kumar